Categories
การท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์แดน มนต์เสน่ห์ตะวันออกกลาง

ประเทศจอร์แดนนั้นเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากที่สุดในแถบประเทศตะวันออกกลางเลยค่ะ หลาย ๆ คนใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสถานที่สวย ๆ อย่างตัวผู้เขียนเองก็อยากจะไปทัวร์จอร์แดนสักครั้ง คงมีความสุขไม่น้อยเลยค่ะ เอาหล่ะวันนี้ก็มีสถานที่ทัวร์จอร์แดนสวย ๆ มากระตุกต่อมฝันกันค่ะ

jordan-14
ทัวร์จอร์แดน ป้อมอาซรัก
ความพิเศษอยู่ตรงที่ป้อมแห่งนี้ใช้หินภูเขาไฟสีดในการสร้างค่ะ โดยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยที่ยุคของโรมันรุ่งเรือง ป้อมอาซรักถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการกองทัพของชาวอาหรับค่ะ โดยขณะนั้นมีสงครามอาหรับ ป้อมแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการเข้ามารุกรานดินแดดของชาวออตโตมัน เป็นอีกที่หนึ่งที่หากมาทัวร์จอร์แดนแล้วจะต้องเยือนค่ะ

jordan-00
ทัวร์จอร์แดน ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
เป็นป้อมที่มีโรงละครโรมันเป็นฉากหลัง ป้อมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดสังเกตุการณ์ คอยส่องดูศัตรูในสมัยที่ของสงครามอาหรับ แม้ปัจจุบันป้อมจะเหลือเพียงแค่ซากแล้ว แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ค่ะ เพราะมีฉากหลังสวย ๆ อย่างโรงละครโรมัน จึงดูสวยแปลกตามากขึ้น เป็นอีกที่ที่ควรแวะเป็นอย่างยิ่ง

jordan-15
ทัวร์จอร์แดน โรงละครโรมัน
เป็นโรงละครเก่าแก่สร้างโดยชาวนาบาเทียน เป็นโรงละครที่สร้างด้วยการแกะสลักหินจากภูเขาทั้งลูกให้เป็นแนวราบเดียวกันเพื่อทำเป็นที่นั่ง โดยสามารถจุผู้ชมได้กว่า 3000 คนค่ะ เป็นสถานที่ทัวร์จอร์แดนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมกันเยอะมาก เพราะว่าดูสวยแปลกตาและมีเสน่ห์ในอารยธรรมค่ะ