Categories
เฟอร์นิเจอร์

เตรียมตัวก่อนติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

ในการที่เราจะทำการปลูกสร้างหรือตกแต่งบ้านนั้น เราควรมีการเตรียมความพร้อมให้ดี เพราะบ้านคือที่อยู่อาศัยที่เราจะต้องอยู่กับมันไปตลอด การปูพื้นนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ควรเตรียมการให้ดีเพราะมันจะได้ไม่มาเกิดปัญหากับเราในภายหลัง ซึ่งถ้าทำไปแล้วการจะมาแก้ไขนั้นจะเป็นการยุ่งยาก และสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ การปูพื้นไม้ลามิเนตก็เช่นกันเราควรเตรียมการให้พร้อม การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตควรเริ่มจากการพิจารณาเรื่องพื้นที่ติดตั้งเป็นหลัก ซึ่งเรามีคำแนะนำมาฝากกันดังนี้

wood-005พื้นที่เป็นพื้นที่เรียบ ขัดมัน เราควรจะมีระดับที่สม่ำเสมอกัน ส่วนกรณีที่เป็นพื้นพรมต้องมีการรื้อพรมออกก่อนที่จะมีการติดตั้ง และควรนำกาวที่ยึดพรมกับพื้นออกให้หมดเพื่อให้พื้นได้ระดับที่สุด แต่ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องหรือกระเบื้องยาง หากไม่มีการหลุดร่อนจะสามารถติดตั้งทับพื้นที่เดิมได้ทันที แต่ถ้าหากมีการหลุดร่อนควรดำเนินการปรับให้เท่าพื้นที่เดิมก่อน พื้นที่เป็นไม้ปาร์เก้ จะต้องพิจารณาเรื่องของปลวก หากไม่มีปลวกและไม่หลุดร่อนก็สามารถปูทับได้ทันที แต่หากมีปลวกแน่นอนเลยคุณต้องดำเนินการให้กำจัดปลวกให้แน่ใจว่าไม่มีปลวกแล้ว เพราะพื้นไม้ลามิเนตแม้จะต้านทนต่อปลวก แต่ก็ไม่สามารถจำกัด ปลวกที่ฝังอยู่รอบบ้านได้
การเตรียมพื้นที่ให้เหมาะนั้นสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเราลงมือทำแล้วมันจะมาแก้ไขที่หลังนั้นยาก ทำให้เสียเปล่าและอาจทำให้การใช้งานพื้นไม้ลามิเนตนั้นได้ประโยชน์ไม่เต็มที่อีกด้วย