Categories
สุขภาพ

ใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์อย่างไรให้ถูกวิธี

ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในการใช้งานของตำรวจนั้นเรามักจะได้ยินอยู่เสมอจากผู้ถูกตรวจว่าการตรวจวัดไม่มาตรฐาน หรือการตรวจวัดมีปัญหา อาจมาจากการไม่ให้ความร่วมมือของผู้ถูกตรวจเอง หรืออาจเพราะขั้นตอนวิธีการใช้ของเจ้าหน้าที่ก็เป็นได้ ดังนั้นวันนี้เราลองมาศึกษาข้อมูลวิธีการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาในการใช้งานขั้นตอนการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง มีวิธีการดังนี้

al-00ใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ให้ตรงตามหน้าที่ของเครื่องวัด คือใช้ในการวัดระดับแอลกอฮอล์เท่านั้น หลังจากใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ควรทำความสะอาดหลอดเป่าทุกครั้งเพื่อความสะอาดและปลอดภัย
ในการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์หากไม่เข้าใจในการใช้งานให้ปรึกษาตัวแทนร้านค้าที่เราซื้อมาไม่ควรเดาวิธีการเอาเองในการตรวจควรวัดซ้ำ 2 ครั้งเพื่อความมั่นใจไม่ควรใช้งานหลอดเป่าซ้ำ
การเก็บรักษาเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ในด้านความปลอดภัยควรเก็บให้ห่างจากเด็กและความร้อนและในการที่ใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ตรวจวัดทันทีหลังจากดื่ม ค่าจะไม่แน่นอน
จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า ในการที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้ถูกต้องนั้น ผู้ถูกตรวจ จะต้องเป่าลมหายใจจากส่วนลึกของปอด การเป่าจะต้องให้ถูกต้องตามวิธีการเป่าและที่สำคัญคือผู้ถูกตรวจจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ผลตรวจนั้นจึงจะออกมาอย่างถูกต้อง เครื่องเป่าแอลกอฮอล์เป็นการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่ต้องอาศัยหลักการที่ถูกวิธี การทำงานของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่