Categories
การท่องเที่ยว

เรื่องเล่าทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งธรรมชาติ

Bhutan-17

หากใครที่เคยไปสัมผัสยังดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอย่างภูฏาน คงจะรู้เลยว่าเป็นเมืองที่สงบเงียบและน่าประทับใจแค่ไหน เพราะชีวิตของชาวภูฏานส่วนใหญ่นั้นใช้ชีวิตด้วยความศรัทธาในศาสนา เน้นการดำรงชีวิตที่พอเพียงที่ไม่หลงใหลไปในวัตถุนิยมครับ ซึ่งส่วนใหญ่การไปทัวร์ภูฏานนั้น จะเป็ฯการแสวงหาความสงบเงียบ และไปทัวร์ภูฏานเพื่อชมธรรมชาติอย่างแท้จริง ฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปคุณไปรู้จักกับภูฏานให้มากขึ้นอีกนิด
ประเทศที่สงบเงียบอย่างน่าอัศจรรย์
อย่างที่บอกครับ ภูฏานเป็นประเทศที่มีความวุ่นวายน้อยมาก ๆ ประชากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบ เวลาในหนึ่งวันของพวกเขาครึ่งหนึ่งหมดไปกับการสวดมนต์อ้อนวอนของพรในวัด การดำเนินชีวิตในประจำวันค่อนข้างจากประเทศอื่น ๆ อย่างสิ้นเชิงครับ เพราะคนที่นี่นิยมเดิน ขี่ม้า หรือไม่ก็ใช้จักรยาน น้อยมากที่จะเห็นรถยนต์เพราะพวกเขาใช้เฉพาะเวลาจำเป็นหรือเดินทางไกล ๆ เท่านั้นครับ
เคร่งและศรัทธาในศาสนา
ชาวภูฏานกว่า 70% นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานครับ ซึ่งพวกเขาจะเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติและการเข้าถึงมาก ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องแปลกตาของนักท่องเที่ยวที่เห็นชาวภูฏานลงก้มกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงกับพื้น ซึ่งสะท้อนภาพของความต่างกันทางสังคมได้อย่างชัดเจน
ชีวิตอย่างพอเพียงแบบที่คาดไม่ถึง
ในโลกนี้คงไม่มีประเทศไหนที่จะดำเนินชีวิตตามวิถีของความพอเพียงได้ดีเช่นภูฏานอีกแล้วครับ ความยากจนกับพอเพียงนั้นต่างกันนะครับ ชาวภูฏานไม่ได้ยากไร้หรืออดยาก แต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตบนความพอเพียงอย่างมีความสุข ไม่ได้เดือดร้อนหรือหลงวัตถุ ทำให้ประเทศแห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ครับ