Categories
การท่องเที่ยว

หุบเขาจิ่่วจ้ายโกว

มาถึงสถานที่ลำดับที่ 6 ที่นักท่องเที่ยวและบรรดาทัวร์จีนพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือหุบเขาชื่อดังของประเทศจีนอย่างหุบเขาจิ่วจ้ายโกวที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ดังนั้นในบทความตอนนี้จะขอพาทุกท่านไปสัมผัสกับหุบเขาชื่อดังแห่งนี้กัน

tour-00
หุบเขาจิ่วจ้ายโกวนั้นตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของเทือกเขาหมินซาน ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางทิศเหนือประมาณ 330 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของเทศมณฑลหนานปิงในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ใกล้เขตแดนของมณฑลกานซู โดยพื้นที่ของหุบเขาจิ่วจ้ายโกวนั้นมีประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร
ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์จีนจะรู้จักหุบเขาจิ่วจ้ายโกวแห่งนี้ในนามของอุทยานแห่งชาติก็ตามทีแต่จะมีเฉพาะชาวจีนและชาวทิเบตเท่านั้นที่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนก่อนที่จะมีผู้บุกรุกและตัดไม้บริเวณนี้อย่างหนักจนเกือบจะเหี้ยนเตียนโชคดีที่รัฐบาลจีนได้ทราบเรื่องจึงเข้ามาจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์จีนและสำหรับใช้เป็นสถานที่ศึกษาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในปัจจุบันและด้วยความสวยงามที่รังสรรค์ขึ้นตามธรรมชาติของหุบเขาจิ่วจ้ายโกวนี้เองทำให้องค์การ UNESCO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ขึ้นทะเบียนให้หุบเขาจิ่วจ้ายโกวเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางธรรมชาติในปีพุทธศักราช 2535 และได้รับการยกย่องให้เป็น World Biosphere Reserve ในอีก 5 ปีถัดมา