Categories
สุขภาพ

ประเภทของที่ตรวจสารเสพติด

จริง ๆ แล้วการจะตรวจหาสารเสพติด โดยใช้ที่ตรวจสารเสพติดนั้น ไม่ใช่จะเอาแบบไหนมาตรวจก็ได้นะครับ เพราะแต่ละชนิดมีวิธีตัวสารเฉพาะแต่ละตัว ซึ่งจะให้ผลต่างกันไปด้วยครับ ฉะนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่า ว่าปัจจุบันที่ตรวจสารเสพติดมีกี่ประเภทกันบ้าง

pic-15
1. ที่ตรวจสารเสพติดประเภท กัญชา
ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย กัญชาก็ยังเป็นสารเสพติดที่นิยมมากของวัยรุ่นครับ เป็นสารที่ไม่ได้มีนิโคตินมาก แต่จะทำให้เมาและรู้สึกสนุก ในที่ตรวจสารเสพติดประเภทกัญชานั้นจะมีด้วยกัน 50 ชุดทดสอบครับจะเป็นตลับหยดปัสสวะ ใช้เวลาอ่านค่าประมาณ 5 นาทีครับ
2. ที่ตรวจสารเสพติดประเภท มอร์ฟีนและยาบ้า
เป็นชุดตรวจที่มีขนาดกะทัดรัดครับ เป็นชนิดการ์ดตลับหยดปัสสวะชนิดกรองเร็ว สามารถตรวจได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000/มล. และ 300 นก./มล. ขึ้นไปครับ ภายในบรรจุ 50 ตลับพร้อมใช้ พร้อมแยกซองปิดผนึกและสารดูดความชื้นหลอดหยดครับผม
3. ที่ตรวจสารเสพติดประเภท ยาบ้าและยาไอซ์
เป็นตลับการหยดปัสสวะ ที่ใช้ง่ายครับ หยดปัสสวะไปยังช่องที่กำหนดไว้ในตลับการ์ด จากนั้นรอแสดงผลประมาณ 5 นาทีครับ โดยจะมีตัวอักษรสัญลักษณ์กำกับผลอยู่ คือตัว C และตัว T หากขึ้นตัว C แสดงว่าไม่มีสาร แต่ถ้าขึ้นทั้ง C และ T แสดงว่ามีสารยาบ้า หรือยาไอซ์อยู่ในร่างกายครับ
เป็นสามที่ตรวจสารเสพติดที่ใช้งานไม่ยากเลยครับ สามารถทำได้เองที่บ้านไม่ต้องลงทุนไปโรงพยาบาลเพื่อต่อคิวนานหรือเสียค่าตรวจแพง ๆ เลยครับ