Categories
การท่องเที่ยว

ทัวร์เนปาล ย้อนรอยศาสนา

ประเทศเนปาลนั้นมีมนต์เสน่ห์จนหาประเทศอื่น ๆ เปรียบเทียบได้ยากมากค่ะ เพราะเป็นแหล่งรวมของหลายศาสนาด้วยกันเลย เพราะเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธ ฮินดู ซิก เนปาลจึงเต็มไปด้วยสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนามากเลยล่ะค่ะ ฉะนั้นวันนี้จะมาพาไปทัวร์เนปาลในสถานที่สำคัญ ๆ กันค่ะ

napal-08
1. ทัวร์เนปาล ลุมพินี
ลุมพินีตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของหุบเขาโปรขระ โภครา ถือเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธเลยค่ะ เพราะเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธ ซึ่งในสมัยก่อนยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โคตมะ เป็นเจ้าชายในรางวงศ์ศากยะค่ะ โดยลุมพินีถือเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานที่ชาวพุทธนิยมเดินทางมาสักการบูชาและมาแสดงบุญ
2. ทัวร์เนปาล วัดมุกตินาถ
เป็นวัดที่อยู่ในโภครา ซึ่งเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้สามารถขจัดทุกข์และความเศร้าของนักท่องเที่ยวได้ค่ะ ซึ่งสร้างโดยพระเจ้ามุกตินถาหน้าวัดมีเจดีย์ที่สร้างถวายแด่องพระวิษณุ โดยตามกำแพงวัดจะมีน้ำพุอยู่รอบ ๆ ถึง 108 อันที่เรียกกันว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดมุกตินาถตั้งอยู่บนสันเขาสูงฉะนั้นควรที่จะต้องเตรียมตัวเดินทางไกลกันสักหน่อยค่ะ
3. ทัวร์เนปาล สถูปสวะยัมภูนาถ
หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าวัดลิง เป็นเจดีย์ที่สำคัญของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะ โดยมีอายุถึง 2000 ปีเลยทีเดียว สร้างขั้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ โดยส่วนที่สำคัญจะอยู่บนฐานของสถูปค่ะ จะเป็นรูปดาวตาซึ่งให้ความหมายว่า เป็นดวงตาเห็นธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะอยู่รอบ ๆ ทั้ง 4 ทิศ สถูปสวะยัมภูนาถได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยค่ะ ด้วยสถูปนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์บนหุบเขาที่สวยงามมาก

napal-09