Latest Posts

เรื่องต้องรู้จากทัวร์ไต้หวัน

taiwan-001จะไปเที่ยวประเทศไต้หวันทั้งที  ทัวร์ไต้หวันเลยเอาสาระดีๆมาบอกคุณๆกัน

วีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง :      สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ = ชั้น 20 สาทรใต้ กทม. 10120

Tel. :      02-670-0200-9 Ext. 342

Fax. :     02-670-0229, 02-670-0217

E-mail. :              

เวลาทำการ :          เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :          9.00-11.30 น.

เวลารับวีซ่า :          13.30-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :           2 วันทำการ

สถานะ : ไม่โชว์ตัว

URL :     www.mofa.gov.tw, http://www.taiwanembassy.org/th

หมายเหตุ :            

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 2 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย

    สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

    หลักฐานการประกอบอาชีพ

        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะคืนทันที)

        ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบัน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว

    แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

    ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย

    สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

    หลักฐานการประกอบอาชีพ

        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะคืนทันที)

        ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบัน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว

    แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

    จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากประเทศไต้หวัน

    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

    ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

หว่านจ๋าย อดีตหมู่บ้านชาวประมงนับร้อยปี

hongkong-037

สำหรับนักทัวร์ฮ่องกงหรือนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการเดินทางไปยังฮ่องกง  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับฮ่องกงนั้น  หลัก ๆ คงต้องยกให้กับ “หว่านจ๋าย”  ซึ่งมีลักษณะเป็นอดีตหมู่บ้านชาวประมงเมื่อร้อยกว่าปีก่อน  แต่สำหรับในปัจจุบัน หว่านจ๋ายถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นย่านเดินสนุกที่ยังคงกลิ่นอายแห่งอดีต 

ในเมื่อความเป็นอดีตที่ให้สถานที่นี้มีบรรยากาศอันสวยงาม  การลบเลือนกลิ่นไอแห่งความเป็นอดีตออกไป  ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างมาก  นักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกงที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้  ก็คงต้องการรับบรรยากาศเดิม ๆ ที่ทรงคุณค่าสำหรับชาวฮ่องกงอย่างแน่นอน      สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในฮ่องกงอย่างหว่านจ๋าย  กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน  สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกงจากทั่วทุกมุมโลก  ต่างก็พากันเดินทางมายังหว่านจ๋ายกันยกใหญ่  เพราะที่นี้มีครบทั้งศิลปะ  วัฒนธรรม  และการช้อปป้ง  โดยเฉพาะบนถนน  ควีนโรส  ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบกับบรรยากาศแห่งแสง สี และเสียง  พร้อมทั้งร้านค้าในอดีตอีกมากมาย  และร้านค้ารูปแบบสมัยใหม่ในปัจจุบัน  และอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับย่านหว่านจ๋าย  คือเส้นทางแห่งการย้อนอดีตของนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกง  เพื่อเดินทางชมตึกเก่าที่ได้รับการแนะนำในแวดวงท่องเที่ยวเมื่อราว 2 ปีที่ผ่านมา  และจุดนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่นักท่องเที่ยวตะวันตก

              ซึ่งนักทัวร์ฮ่องกงและนักท่องเที่ยวจะได้พบกับย่านตลาดสดหว่านจ๋ายที่เรียงรายไปด้วยบรรยากาศแบบพื้นบ้านฮ่องกงนั่นเอง  ซึ่งบางที่ก็มีผสมกับไทยในบางช่วง  เพราะร้านขายของชำจากไทยก็มีอยู่  ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน  ถือได้ว่านักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกงชาวไทยที่เดินทางไปยังหว่านจ๋ายจะรู้สึกดีเมื่อได้พบร้านค้าไทย ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยเป็นแน่

เที่ยวสิงคโปร์ไปกลับ

singapore-033

ปัจจุบันนี้การมนาคมมีความสะดวกมากขึ้นการเดินทางต่างนั้นก็มีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นการเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์วันนี้สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับแต่สำหรับการทัวร์สิงคโปร์นั้นวันเดียวเห็นท่าจะไม่พอเพราะแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กมาก็ตามแต่เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นก็มีความน่าตื่นเช่นเช่นเดียวกันแต่คนที่อยากทัวร์สิงคโปร์เพียงวันเดียวก็ได้นะเพระการเดินทางไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหากเที่ยวไม่กี่ที่ก็น่าจะได้อยู่การทัวร์สิงคโปร์แบบเช้าไปเย็นกลับอาจจะเป็นการไปสำรวจก็ได้นะครับว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่น่านใจเดินทางไปเที่ยวในการที่จะตั้งใจไปเที่ยวสิงคโปร์ในโอกาสต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคต

               สายการบินที่จะไปสิงคโปร์มีเดินทางกันทุกวันแต่หากท่านไปกับทัวร์ที่เป็นบริษัทนำเที่ยวไมต้องกังวลเพราะเค้ามีให้อยู่แล้วและบางครั้งอาจจะเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำด้วยซ้ำไปซึ่งจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของบริษัททัวร์ของคุณเอง หลายคนอาจจะมองว่าเที่ยวหรือทัวร์วันเดียวจะได้อะไรแต่หากท่านไปดูแผนการเดินทางของบริษัททัวร์เค้าเขียนไว้ชัดเจนครับว่าไปที่ไหนบ้างเป็นเวลาเท่าไหร่เค้าจัดการได้ดีก็เที่ยวได้หลายที่เช่นกันนะครับเที่ยวหรือทัวร์สิงคโปร์แบบนี้ราคาอาจจะไม่ถึงหมื่นบาทนะครับต่อคนถือว่าดีกว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่อย่างน้อยก็จะได้เที่ยวแค่ที่สองที่เท่านั้นเพราะต้องต่อรถและไม่รู้จักเส้นทางดีพอที่จะรักษาเวลานั่นเองครับแต่หากท่านชำนาญเรื่องการเดินทางก็ไปเองน่าจะคุ้มกว่า

ออกแบบผ้าม่าน

certain-006                เดี่ยวนี้ผู้ใช้ผ้าม่านก็เน้นเรื่องความสวยงามกันมากขึ้นการออกแบบที่ทันสมัยหรือว่าร่วมสมัยกลายเป็นจุดขายมากกว่าเมื่อก่อนที่เน้นเรื่องความเรียบง่ายแต่ก็คงเพราะปัจจุบันการออกแบบบ้านห้อว่าห้องพักก็ออกแบบที่ดูโมเดิร์นมากขึ้นการจัดองค์ประกอบภายในห้องแม้แต่ผ้าม่านก็คงจะต้องกลมกลืนไปกบโจทย์ที่ห้องนั้นน่าจะเป็นอย่างเช่นท่านออกแบบให้ห้องนอนของท่านเป็นทะเลเตียงออกแบบรูปทรงปลาวาฬม่านก็จำเป็นจะต้องออกแบบเรื่องสีก็คงจะต้องเป็นสีฟ้าและจีบของผ้าม่านก็คงจะต้องมีลักษณะจีบริ้วเหมือนคลื่น สิ่งเหล่านี้นะครับที่สร้างความสวยงามให้กับห้องได้มากขึ้นเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน

               หากคุณเป็นนักออกแบบห้องหรือเรียกว่าสถาปัตยกรรมแน่นอนว่าท่านต้องเก่งมากๆในเรื่องที่ต้องแบบห้องมานอกจากมีความแข็งแรงกว้างขวางมีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดและอยู่แล้วมีความสุขเป็นตัวอย่างที่ดีแต่หากว่าท่านไม่ได้มีเวลามากนักท่านอาจจะจ้างคนอื่นที่เก่งเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาช่วยได้นะเพราะผ้าม่านก็ไม่ได้แตกต่างจากเครื่องนุ่งห่มเหล่านั้นเพราะสุดท้ายเมื่อท่านออกแบบแล้วก็ต้องไปยังร้านที่เค้ารับตัดผ้าม่านอยู่ดีท่านอาจเพียงแค่ออกแบบร่างเข้าไปให้เค้าจากนั้นเค้าก็จะประยุกต์ผ้าม่านให้เข้ากับแบบห้องของคุณได้ไม่ยากและจากให้เค้าติดตั้งเลยหากเค้ามีการรับติดตั้งด้วยเพราะไม่มีใครที่จะติดตั้งและรู้ดีกว่าคนที่ออกแบบงานนั้นๆ

               หากวันนี้คุณเป็นเจ้าของห้องอยากมีไอเดียเป็นของตัวเองก็ลองเข้าไปให้ร้านเค้าออกแบบตามความคิดของท่านก็ได้แต่จะต้องเสียค่าออกแบบติดตั้งเพิ่มมาอีกหน่อยนะ

ฝากบอกมาจะซื้ออะไรดีที่เมื่อไปทัวร์เกาหลี

เวลาท่านผู้อ่านไปเที่ยวที่ไหนก็มักอยากซื้อของที่ระลึกเอามาเก็บไว้ดูต่างหน้าเพื่อระลึกถึงความทรงจำที่ได้ไปเที่ยวหรือซื้อเอามาคนรู้จักและรู้ใจ  แล้วถ้าท่านเดินทางไปประเทศเกาหลี  ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างน้า ที่ควรซื้อกลับมาเป็นของฝาก  วันนี้ทัวร์เกาหลีราคาถูกจะพาไปแนะนำให้รู้จัก

•    เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่
ฝีมือและคุณภาพที่ เกาหลี นี่แข่งขันกับอันไหนที่ว่าดีที่สุดในโลกได้เลย นักเดินทางจะตื่นตากับผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่ทำจากไม้ไผ่ เช่น หวี เตียงนอน เก้าอี้ หมอน และ “เมียไม้ไผ่” ที่น่าสนใจคือความหมายพื้นฐานของการอยู่อย่างร่มเย็นภายใต้เปลวแดดแห่งฤดูร้อน ทัมยาง ในชอลลานัมโดเป็นที่ซึ่งขึ้นชื่อมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
•      เสื้อผ้าต่างๆ
นักท่องเที่ยวที่มา เกาหลี สามารถซื้อหาเครื่องแต่งกายคุณภาพสูง ที่เย็บด้วยมือและชุดแต่งกายต่างๆ ที่ทำจากวัสดุนานาชนิดและสีสันต่างๆ รวมทั้งผ้าไหมอันสวยงามในราคาที่ถูกอย่างน่าอัศจรรย์ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ทำใน เกาหลี อยู่ในรายการช็อปปิ้งอันดับต้นๆเสมอ
•      เครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์จากหนังในสีสันและรูปแบบต่างๆมีให้นักท่องเที่ยวได้เลือก เสื้อโค้ตและแจ็กเก็ตซื้อได้ในราคาต่ำเช่นเดียวกับสินค้าเครื่องหนังอื่นๆเช่นเข็มขัด รองเท้า และกระเป๋าสตางค์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังปลาไหลเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ เกาหลี
•      ผลิตภัณฑ์ขนเฟอร์
เป็นที่รู้จักทั่วโลกว่า เกาหลี เป็นแหล่งใหม่ล่าสุดในการเลือกซื้อสินค้าชนิดนี้ ผู้คนมากมายมาที่ เกาหลี เพื่อจะมาซื้อสินค้าเหล่านี้เท่านั้น ราคาของผลิตภัณฑ์ขนเฟอร์ที่ร้านปลอดภาษีถูกเสียจนเหลือเงินไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางได้ นักช็อปเลือกซื้อขนเฟอร์ในราคาที่ต่อรองกันได้ในตลาดที่ขายของอย่างนี้โดยเฉพาะ หรือที่ร้านต่างๆในช่วงนอกฤดูกาล ประมาณฤดูร้อน
•      เครื่องไฟฟ้า
เครื่องไฟฟ้ากำลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักเพื่อการส่งออกของประเทศเกาหลี และผู้บริโภคจะสามารถเลือกได้ในหลายระดับราคาและคุณภาพ มีจำหน่ายทั่วไปที่ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องไฟฟ้าหรือตลาดเครื่องไฟฟ้า ตามร้านต่างๆราคาตายตัวอย่างไรก็ตามส่วนลด 10-30% อาจจะได้รับโดยการเลือกซื้ออย่างสุขุมในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางแห่ง
•     โสม
ตำราทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หยางของจีนกล่าวไว้ว่า โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ใน เกาหลี  โสมของ เกาหลี ซึ่งมีชื่อระบือไปทั่วโลกในคุณภาพที่สูงเป็นพิเศษ สำหรับบำรุงพลังวังชาดั่งยาทิพย์เพาะปลูกได้ยากมาก ไม่เพียงแต่มันโตช้ามากๆ แต่พื้นที่ที่เคยใช้เพาะปลูกจะต้องถูกทิ้งไว้ถึง 15 ปีหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่นชาโสม ผงโสมยอดนิยมหรือโสมสกัดเข้มข้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการลด น้ำหนักของบรรดานักท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสุขภาพ ยังมีสมุนไพรอีกถึง 3 พันชนิดที่เพาะปลูกบนพื้นที่ในส่วนของภูเขาบริเวณคังวอนโด ชุงชองโด และ ชอลลาโด
•     วัตถุโบราณที่จำลองขึ้นมาใหม่
สิ่งที่เป็นที่ต้องการกันมากคือพวกหีบไม้ ภาพวาดต่างๆ เครื่องปั้นดินเผาและงานประเภทโลหะในยุคอาณาจักรชิลลาและพวกกระเบื้องในสมัยราชวงศ์โชซอน การดูวิธีผลิตถือว่าน่าสนใจยิ่ง เพราะวิธีการผลิตของเหล่านี้นั้นได้ตกทอดตั้งแต่สมัยโบราณเป็นส่วนใหญ่
•     กิมจิ
กิมจิเป็นหนึ่งในอาหารดั้งเดิมของ เกาหลี ที่เป็นที่รู้จักกันดี มีกิมจิอย่างน้อย 40 อย่างซึ่งเป็นส่วนผสมหมักและคลุกเคล้าของกะหล่ำปลีแดงหรือขาวกับผงพริกป่น ต้นหอม เกลือ และกระเทียม รสชาติอาจจะร้อนแรงสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาหลี  แต่ กิมจิ ก็ได้รับการกล่าวขานว่า 30% ของยอดจำหน่ายทั้งหมดเป็นการซื้อโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใน เกาหลี  พบได้ทั่วไปตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้า ยิ่งกว่านั้นยังมีพิพิธภัณฑ์กิมจิ ซึ่งควรค่าแก่การเยี่ยมชม