Categories
การศึกษา

โรงเรียนกวดวิชาไม่ได้จบแค่ให้ความรู้

tutor-0001นักเรียน นักศึกษาหลากหลายคนเกิดความสนใจในสถาบันหรือแม้กระทั่งโรงเรียนกวดวิชา ด้วยเหตุผลใดนั้นย่อมที่จะหาคำตอบได้ยาก เพราะส่วนใหญ่คำตอบของเด็กแต่ละคนย่อมมุ่งเน้นไปทางด้านของการเล่าเรียนและศึกษาที่แตกต่างไปจากห้องเรียนหรือชั้นเรียน ที่นักเรียน นักศึกษาเคยทำการเรียน การศึกษาอยู่ทุกวัน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษาบางคนต้องที่จะมีความรู้และมีประสิทธิภาพในการสอบให้มากยิ่งขึ้น จึงตัดสินใจที่จะเข้าไปเรียนในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาในเวลาต่อมา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ โรงเรียนกวดวิชาหรือแม้กระทั่งสถาบันกวดวิชาอื่น ๆ ก็สามารถให้คำตอบพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษาอยู่แล้ว โดยเฉพาะทางด้านการให้ความรู้และให้วิชาที่สามารถทำให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจนั้น ได้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในตนเองมากยิ่งขึ้นไป

แต่สำหรับการตอบโจทย์ที่แตกต่างออกไปจากเรื่องราวขั้นต้นนั้น กลับเป็นประเด็นที่สร้างความแตกต่าง เพราะสำหรับนักเรียน นักศึกษาบางคน อาจมีความต้องการที่มากกว่าการเรียนรู้และหลักวิชาต่าง ๆ ที่ติวเตอร์ในสถาบันจะถ่ายทอดความรู้ให้ แต่นักเรียน นักศึกษาเหล่านี้กลับมีความต้องการที่จะไม่มุ่งเน้นแค่เพียงเข้ามาเพื่อการเรียน การศึกษา แต่นักเรียน นักศึกษาที่มีความคิดแตกต่าง ย่อมที่จะต้องการการสร้างกิจกรรมหรือนันทนาการ ที่เปรียบเสมือนกับโรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนหรือสถาบันที่ 2 อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขา ติวเตอร์จะไม่ใช่แค่สอนวิชาความรู้ที่เพิ่มเติมจากห้องเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้อยู่ แต่นอกจากความรู้ในวิชาต่าง ๆ เฉพาะทางแล้ว พวกเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตภายในสถาบัน โดยที่ติวเตอร์จะต้องให้ความรู้ทางด้านประสบการณ์ การพัฒนา รวมไปถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเผชิญ และนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษาบางคนที่มีความคิดแตกต่างออกไป และหากสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาสามารถทำได้ ย่อมเป็นผลดีกับอีกหลาย ๆ ฝ่ายอย่างแน่นอน